ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวโครงการ ขว.สร้างโอกาส
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค 61 นักเรียนโครงการ ขว.ส (อ่าน 485) 27 ธ.ค. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 พ.ย.61 (อ่าน 490) 21 พ.ย. 61
ประกาศขอเลื่อนวันประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 516) 13 ก.ย. 61
ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 671) 05 ม.ค. 60
ประกาศสอบปลายภาคนักเรียน ขว.ส (อ่าน 778) 06 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบขอเลื่อนผลการสอบและการแก้ตัวของนักเรียน ขว. สร้างโอกาส (อ่าน 781) 24 มี.ค. 58
สอบกลางภาคขว.สร้างโอกาส (อ่าน 868) 07 ม.ค. 58
ประกาศประชุมผู้ปกครอง&นักเรียน โครงการ ขว.สร้างโอกาส (อ่าน 868) 06 ธ.ค. 57
ประกาศหยุดเรียน (นักเรียน โครงการ ขว.ส.) (อ่าน 904) 06 ธ.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (อ่าน 751) 21 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (อ่าน 855) 21 มี.ค. 57
30 เมษายน 2557 รับ ปพ. 1 ครั้งที่ 2 (อ่าน 641) 11 ก.พ. 57
1- 30 เมษายน 2557 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 654) 11 ก.พ. 57
31 มีนาคม 2557 รับ ปพ.1 ครั้งที่ 1 (อ่าน 556) 11 ก.พ. 57
29 มีนาคม 2557 ปัจฉิมนิเทค (อ่าน 527) 11 ก.พ. 57
22 มีนาคม 2557 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (อ่าน 500) 11 ก.พ. 57
15 - 16 มีนาคม 2557 สอบปลายภาค (อ่าน 558) 11 ก.พ. 57
7 - 9 มีนาคม 2557 เข้าค่ายกิจกรรม (อ่าน 482) 11 ก.พ. 57
1 มีนาคม 2557 - เปิดเรียนปกติ - แจกเสื้อวอร์ม - จ่ายเงินค่าเข้าค่ายกิจกรรม (อ่าน 540) 11 ก.พ. 57
22 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 496) 11 ก.พ. 57
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ม. 3 สอบ O-net ที่โรงเรียนสวนกุหลาบนครศรีธรรมราช (อ่าน 506) 11 ก.พ. 57
1 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนปกติ ม. 3 สอบ Pree onet (อ่าน 443) 11 ก.พ. 57
25 - 26 มกราคม 2557 ติว O - net ม. 6 (อ่าน 475) 11 ก.พ. 57
18 - 19 มกราคม 2557 สอบกลางภาคเรียน (อ่าน 453) 11 ก.พ. 57
11 มกราคม 2557 หยุดเรียนในวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 470) 11 ก.พ. 57
4 มกราคม 2557 เปิดเรียน (อ่าน 485) 11 ก.พ. 57
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 ม. 6 สอบ O - net ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ - เรียนปกติ (อ่าน 461) 11 ก.พ. 57
8 พฤศจิกายน 2556 รับ ปพ.1รอบที่2 (อ่าน 553) 28 ก.ย. 56
6 พฤศขิกายน 2556 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (อ่าน 526) 28 ก.ย. 56
4-5 พฤศจิกายน 2556 การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (อ่าน 547) 28 ก.ย. 56
2 พฤศจิกายน 2556 เปิดภาคเรียน,ลงทะเบียน,ยื่นคำร้องขอแก้ตัว (อ่าน 534) 28 ก.ย. 56
11 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2556 ปิดภาคเรียน (อ่าน 501) 28 ก.ย. 56
7- 8 ตุลาคม สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (อ่าน 528) 28 ก.ย. 56
5 ตุลาคม 2556 ประกาศผลสอบ,ยื่นคำร้องขอแก้ตัว,ยื่นคำร้องขอจบ (อ่าน 498) 28 ก.ย. 56
29กันยายน-3ตุลาคม ครูผู้สอนลงผลสอบ (อ่าน 482) 28 ก.ย. 56
21,28 กันยายน สอบปลายภาคของนักเรียน ข.ว.สร้างโอกาสประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 612) 13 ก.ย. 56