ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส
ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันเสาร์ ที่ 29 ธ.ค 61 นักเรียนโครงการ ขว.ส
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 61
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 พ.ย.61
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 61
ประกาศขอเลื่อนวันประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 61
ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 60
ประกาศสอบปลายภาคนักเรียน ขว.ส
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบขอเลื่อนผลการสอบและการแก้ตัวของนักเรียน ขว. สร้างโอกาส
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 58
สอบกลางภาคขว.สร้างโอกาส
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 58
ประกาศประชุมผู้ปกครอง&นักเรียน โครงการ ขว.สร้างโอกาส
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 57
ประกาศหยุดเรียน (นักเรียน โครงการ ขว.ส.)
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 57
ประกาศรับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 57
30 เมษายน 2557 รับ ปพ. 1 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
1- 30 เมษายน 2557 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
31 มีนาคม 2557 รับ ปพ.1 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
29 มีนาคม 2557 ปัจฉิมนิเทค
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
22 มีนาคม 2557 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
15 - 16 มีนาคม 2557 สอบปลายภาค
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
7 - 9 มีนาคม 2557 เข้าค่ายกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
1 มีนาคม 2557 - เปิดเรียนปกติ - แจกเสื้อวอร์ม - จ่ายเงินค่าเข้าค่ายกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57
22 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 57