ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรา เภรีพาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,14:48  อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษา
รายละเอียดผลงาน
รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ (e-learning) 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง22104) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.51 KB

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,14:48   อ่าน 85 ครั้ง