รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พัชรี รัสมี (เอ็ม)
ปีที่จบ : -   รุ่น : 2
อีเมล์ : wpatchar@wu.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ต.ค. 2556,14:23 น.   หมายเลขไอพี : 202.28.68.37


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล