รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
หมู่ที่ 3 ถนนลานสกา - นาพรุ   ตำบลขุนทะเล  อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
เบอร์โทรศัพท์ 075450508
Email : kuntalay61@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :