ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.พ. 62 เปิดรั้วโรงเรียน(open House)
21 ม.ค. 62 ถึง 28 ม.ค. 62 แนะแนวสัญจร
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมให้ทานไฟ/ตักบาตรปีใหม่
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมปีใหม่(วันคริสต์มาส)
18 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
12 ธ.ค. 61 อบรบทบทวนหลักสูตรลูกเสือ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
27 พ.ย. 61 ถึง 29 พ.ย. 61 ทัศนศึกษา
23 พ.ย. 61 วันราชสดุดี
21 พ.ย. 61 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
03 พ.ย. 61 ถึง 06 เม.ย. 62 ปฏิทินการเรียน ขว.ส.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
20 ต.ค. 60 รับเอกสารการจบการศึกษา (ปพ.1 + ปพ.2)
07 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาค 1/60 (นักเรียน โครงการ ข.ว.ส.)
28 ก.ย. 60 วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอจบการศึกษา
23 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 (นักเรียนโครงการ ข.ว.ส.)
22 ก.ย. 60 นักเรียน ข.ว.ส. (เรียนซ้ำ) ส่งงานวันสุดท้าย
12 ส.ค. 60 ปิดการเรียนการสอน นักเรียนโครงการ ข.ว.ส. (วันแม่แห่งชาติ)
15 พ.ค. 60 นักเรียนภาคฤดูร้อนในโครงการ ข.ว.ส. รับ ปพ.1 และ ปพ.2
15 พ.ค. 60 กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ปีการศึกษา 2560
12 พ.ค. 60 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
05 พ.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
03 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 สอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
02 พ.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
02 พ.ค. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
01 พ.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคฤดูร้อน
29 เม.ย. 60 ถึง 30 เม.ย. 60 สอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
28 เม.ย. 60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
28 เม.ย. 60 นักเรียนยื่นคำร้องขอจบ ม.3 หรือ ม.6 ภาคฤดูร้อน
28 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
27 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 ครูส่งผลการเรียนต่องานวัดผลประเมินผล
26 เม.ย. 60 สอบปลายภาคฤดุร้อน
17 เม.ย. 60 ถึง 29 เม.ย. 60 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2559(โครงการ ข.ว.ส)
13 เม.ย. 60 ถึง 16 เม.ย. 60 ปิดกลางภาคฤดูร้อน/นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
03 เม.ย. 60 นักเรียนรับ ปพ.1 (นักเรียน ข.ว.ส. รอบแรก)
03 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
01 เม.ย. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 เปิดเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา2559(โครงการ ขว.ส.)
01 เม.ย. 60 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคฤดูร้อน (ในโครงการ ขว.ส)
31 มี.ค. 60 นักเรียนรับ ป.พ.1 (นักเรียนในระบบปกติ)
26 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ O-net ม. 3
25 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
25 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอจบ ม.3 หรือ ม.6 (นักเรียน ขว.ส.) รอบที่ 2
20 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 (นักเรียน ขว.ส)
20 มี.ค. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน (ในโครงการ ขว.ส)
20 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ O-net ม.6
18 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 (นักเรียน ขว.ส)
18 มี.ค. 60 ลงทะเบียนแก้ตัว ครั้งที่ 2 (นักเรียน ขว.ส)
13 มี.ค. 60 ถึง 16 มี.ค. 60 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 (นักเรียน ขว.ส)
11 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาค 2 (นักเรียน ขว.ส)
11 มี.ค. 60 ลงทะเบียนแก้ตัว ครั้งที่ 1 (นักเรียน ขว.ส)
11 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอจบ ม.3 หรือ ม.6 (นักเรียน ขว.ส.) รอบที่ 1
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 อบรมนักเรียน ขว.ส.หลักสูตร "พัฒนาทักษะชีวิตสู้ความสำเร็จ"
27 ก.พ. 60 ถึง 01 มี.ค. 60 สอบปลายภาค 2
25 ก.พ. 60 สอบปลายภาค 2 (นักเรียน ขว.ส)
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559
07 ก.พ. 60 Open House (กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน)
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2559
23 ม.ค. 60 ถึง 25 ม.ค. 60 ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.6 อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายฝึกลูกเสือสำโรง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
11 ม.ค. 60 ถึง 17 ม.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์วันครู
07 ม.ค. 60 สอบกลางภาค 2 (นักเรียน ขว.ส)
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สอบกลางภาค 2
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 ปิดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ตามมติ ค.ร.ม.)
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(2560)
23 ธ.ค. 59 กิจกรรม Christmas Day
16 ธ.ค. 59 English Camp
10 ธ.ค. 59 ถึง 14 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.1 - ม.6 ทัศนศึกษา
10 ธ.ค. 59 หยุดวันรัฐธรรมนูญ (ขว.ส)
12 พ.ย. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ ขว.ส.ภาคเรียนที่ 2
ห้องประชุม รร.ขุนทะเลวิทยาคม
11 พ.ย. 59 ถึง 17 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนในโครงการ ขว.ส ภาค 2(กรณีพิเศษ)
07 พ.ย. 59 ถึง 10 พ.ย. 59 รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน (DMC)ภาคเรียนที่ 2
01 พ.ย. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 เปิดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
31 ต.ค. 59 อบรมนักเรียน "การเรียนการสอนแบบโครงงาน"
ศึกษานิเทศก์ สพม.12 เป็นวิทยากร
ห้องประชุมส่งแสงอุปถัมภ์ รร.ขุนทะเลวิทยาคม
01 ต.ค. 59 ถึง 10 พ.ย. 59 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ ขว.ส.ภาคเรียนที่่ 2