เพลงโรงเรียน
มาร์ช ฟ้า-ชมพู
     ฟ้า-ชมพูดูเด่นเป็นสง่า
ดั่งกานดาชาวประชาชื่นชม
เด่นทั่วทิศขุนทะเลวิทยาคม
ดั่งสร้างสมศึกษาดีมีวินัย
     ขุนทะเลเรืองนามงามหนักหนา
เพื่อชีวิตการศึกษาพาสดใส
ช่วยสร้างศิษย์สร้างสังคมให้ก้าวไกล
ระบือไปทั่วทิศทักษิณเรา
     เรื่องการเรียนเราไม่น้อยหน้า
ทั้งกาลเวลาเราไม่กลัวใคร
ใฝ่ความรู้คุณธรรมนำก้าวไกล
จรรโลงไว้การกีฬาสามัคคี
     ขุนทะเลแห่งนี้สุขสันต์
เรารักกันเช่นฉันน้องพี่
เทพสถิตย์ศิษย์รุ่งเรืองทั่วธานี
ให้ทวีเกรียงไกร ชัย ชโย.