ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร 18 ม.ค 62
เกียรติบัตร ยกย่องได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ชาย ม.4- 6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติภาคใต้ ปี 2561 ครั้งที่ 68
เกียรติบัตร ยกย่องได้รับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติภาคใต้ ปี 2561 ครั้งที่ 68
เกียรติบัตร ยกย่อง เด็กดีศรีขุนทะเล
เกียรติบัตร ยกย่อง เด็กดีศรีขุนทะเล
เกียรติบัตรยกย่อง การประกวดแข่งขันมโนราห์เยาวชน รองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตร ยกย่องได้รับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ครูผู้สอน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติภาคใต้ ปี 2561 ครั้งที่ 68
เกียรติบัตร ยกย่องได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ครูผู้สอน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติภาคใต้ ปี 2561 ครั้งที่ 68
เก็บภาพที่ระลึกร่วมกัน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,12:46   อ่าน 503 ครั้ง