ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่องสารละลาย โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรอุมา เทียนิระมล ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2557,06:32  อ่าน 1371 ครั้ง
รายละเอียด..