ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ (e-learning) รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง22104)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรา เภรีพาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,14:48  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่องสารละลาย โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรอุมา เทียนิระมล ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2557,06:32  อ่าน 681 ครั้ง
รายละเอียด..