ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การรายงานการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน 1 (ค31103)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภรณ์ เจษฎารมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2562,20:26  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่องสารละลาย โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรอุมา เทียนิระมล ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา เทียนิระมล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2557,06:32  อ่าน 1324 ครั้ง
รายละเอียด..